Skattedeklaration - Mycket information om SkattedeklarationSkattedeklaration

Skattedeklaration är ett begrepp som inkluderar flera olika typer av deklarationer som syftar till att skattskyldiga ska betala korrekt skatt, varken för mycket eller för lite i skatt. I begreppet skattedeklarationen ingår bland annat deklarationerna:

 • Momsdeklaration
 • Arbetsgivardeklaration
 • Särskild arbetsgivardeklaration
 • Förenklad arbetsgivardeklaration
 • Punktskattedeklaration

Om du glömmer eller lämnar i någon obligatorisk skattedeklaration för sent kan du bli skönhetsbeskattad eller få betala en förseningsavgift. I fall du kommer på att du inte hinner lämna in i tid är det alltid bättre att höra av dig till Skatteverket och förklara läget än att bara vara tyst.

Momsdeklaration

Skattedeklarationen - Momsdeklaration ska lämnas in av alla företag som är momsregistrerade oavsett om företagen är ett stort aktiebolag eller en lite enskild firma. Tidigare kunde momsen redovisas i inkomstdeklarationen för vissa företag men en separat skattedeklaration för moms gäller fr.o.m. 2012-02-01. För alla företag med räkenskapsår lika med kalenderår gäller momsdeklarationen med start 2013.

Ett företag ska bara lämna in en momsdeklarationen även om företaget har olika delar som är fysiskt eller verksamhetsmässigt åtskilda.

Momsdeklarationen är en skattedeklaration som går väldigt smidigt att lämna via Skatteverkets e-tjänst.Arbetsgivardeklaration

Skattedeklarationen - Arbetsgivardeklaration gäller för alla företag som har någon anställd i företaget som får någon form av ersättning. Dessutom ska arbetsgivardeklarationen lämnas in om ni som företagare gör skatteavdrag an något slag.

Ett företag ska bara lämna in en arbetsgivardeklarationen även om företaget har olika delar som är fysiskt eller verksamhetsmässigt åtskilda.

I arbetsgivardeklarationen ska ni ange sådant som t.ex.:

 • Bruttolön för arbetstagare
 • Hur stor del av löneunderlaget skattedeklarationen som gäller för personer födda 1952-1990 och ska betala full arbetsgivaravgift samt före 1952 eller efter 1990.
 • Olika former av förmåner
 • Avdrag för t.ex. räntor eller utdelning

Särskild arbetsgivardeklaration

Skattedeklarationen - Särskild arbetsgivardeklaration gäller vid de tillfällen någon betalat ut pengar till en person som inte är bosatt i Sverige (mindre än sex månader) men arbetar eller framträtt mindre än.

Förenklad arbetsgivardeklaration

Förenklad arbetsgivardeklaration är en skattedeklaration som kan användas av privatpersoner som betalat lön eller andra förmåner för ett arbete som någon person vilken har A-skattsedel.

Punktskattedeklaration

Skattedeklarationen - Punktskattedeklaration är en deklaration som gäller för en rad olika produkter vilka kan indelas i olika kategorier.

 • Energi och Kärnkrafteffekt
 • Annonser, reklam, lotteri och spel
 • Alkohol och Tobak
 • Bekämpningsmedel och Gödsel
 • Avfall
 • Avkastning på pensionsmedel och Vinstsparande